Porady - Oszczędzanie i InwestycjeDowiedź się sam jakie to proste

 

Najczęsciej zadawane pytania

Udostępniamy Państwu listę najczęściej zadawanych pytań. Jeżeli nie znajdą Państwo tutaj potrzebnych informacji prosimy o kontakt.

 • Telefonicznie
 • Email
 • Osobiście

Szczegóły

image
 • Co to są fundusze inwestycyjne ? +

  Fundusze inwestycyjne, zgodnie z definicją, są instytucjami wspólnego inwestowania mającymi na celu pomnażanie zgromadzonych przez uczestników funduszu środków. Inaczej mówiąc, jest to instytucja która gromadzi w jednym miejscu pieniądze wielu inwestorów a następnie lokuje je w różnego rodzaju instrumenty finansowe np. akcje, obligacje, bony skarbowe i w ten sposób wypracowywuje zyski dla swoich uczestników. Środki zgromadzone w funduszu zarządzane są przez licencjonowanych specjalistów inwestycyjnych, którzy stale monitorują bieżącą sytuację gospodarczą oraz zachowanie rynków finansowych. Fundusze mogą być więc dobrą inwestycją dla osób, które dopiero rozpoczynając swoją przygodę z giełdą lub nie posiadają odpowiedniej wiedzy bądź czasu by samodzielnie inwestować swoje środki na rynku kapitałowym. Na swoją działalność Fundusz musi otrzymać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Czy moje środki w funduszu są bezpieczne ? +

  Zgodnie z ustawą o działalności funduszy inwestycyjnych, każdy fundusz posiada odrębną od TFI (firmy tworzącej i zarządzającej funduszami) osobowość prawną. Zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez inwestorów a w razie bankructwa lub upadku TFI sprawia, że aktywa funduszy nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. W takiej sytuacji (upadek TFI), aktywa funduszu przekazywane są przez regulatora rynku w zarządzanie innemu TFI. Dodatkowo środki funduszu przechowywane są na rachunkach u tzw. depozytariusza, którym może być tylko bank posiadający bardzo wysoki kapitał własny i wpisany na odpowiednią listę. Bank depozytariusz zapewnia również zgodność działań funduszu z prawem i regulaminem funduszu.
 • Jakie są podstawowe rodzaje funduszy inwestycyjnych ? +

  Ze względu na rodzaj dokonywanych lokat, fundusze możemy podzielić na :
  - fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego
  - fundusze papierów dłużnych (obligacji)
  - fundusze mieszane (stabilnego wzrostu i zrównoważone)
  - fundusze akcji

  Dodatkowo, możemy wyróżnić jeszcze :
  - fundusze hedgingowe
  - fundusze private - equity
 • Jaki fundusz będzie dla mnie najlepszy ? +

  Nie zawsze fundusz osiągający największy zysk jest dla Nas najlepszym wyborem - powinien być on zatem poprzedzony dogłębną oceną naszych oczekiwań np.: co okresu trwania inwestycji, jej płynności, ryzyka jakie jesteśmy w stanie zaakceptować. Nie bez znaczenia jest też nasza sytuacja finansowa. Niejednokrotnie może się okazać, że kwotę pierwotnie przeznaczoną na inwestycję warto ulokawać jako tzw. "poduszkę finansową" a w funduszach zacząć odkładac regularnie - nawet niewielkie kwoty.
 • Czym różni się fundusz - funduszy od funduszu parasolowego ? +

  Fundusz funduszy inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy, z reguły zarządzanych także przez inne TFI. Z kolei fundusz parasolowy to fundusz danego TFI z wydzielonymi subfunduszami. Każdy subfundusz w ramach "parasola" realizuje odmienną strategię inwestycyjną, mamy więc np.: subfundusz akcji lub subfundusz obligacji. Co ważne, przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami w ramach funduszu parasolowego, nie wywołuje konieczności zapłacenia podatku od zysków kapitałowych tzw. "podatku Belki" - tak jak ma to miejsce w przypadku "zwykłych" funduszy
 • Co to jest lokata strukturyzowana ? +

  Lokata strukturyzowana to połączenie dwóch elementów: obligacji i opcji w jednej inwestycji. Dzięki zastosowaniu obligacji inwestor ma pewność odzyskania zainwestowanego kapitału (lub też jego znacznej, z góry określonej części) po zakończeniu inwestycji. Opcja z kolei jest instrumentem, który daje szansę uzyskania dodatkowego dochodu pod warunkiem zachowania się "instrumentu bazowego" np. indeksu giełdowego czy ceny akcji zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami w przyszłości.
 • Dlaczego lokata strukturyzowana "opakowana" jest w polisę na życie ? +

  Kilka lat temu został w Polsce wprowadzony podatek od zysków kapitałowych tzw. "podatek Belki". Koniecznośc jego zapłacenia po okresie inwestycji znacząco wpływa na spadek atrakcyjności lokaty i osiągniętą przez inwestora końcową stopę zwrotu.Dzięki niektórym rozwiązaniom prawnym, zapisanym m.in. w ustawie o ubezpieczeniach, możliwe jest połączenie atrakcyjnej formy inwestowania z efektywnością podatkową.
 • Dlaczego lokaty strukturyzowane są mało popularne i nie dają wielu możliwości inwestycyjnych ? +

  Choć w Polsce rynek lokat strukturyzowanych dopiero "raczkuje", to w Europie Zachodniej w tego typu inwestycjach zgromadzonych jest już kilkaset miliardów euro. Dodatkowo, lokaty strukturyzowane umożliwiają zainwestowanie środków praktycznie na dowolnym rynku finansowym i w każdy rodzaj instrumentów finasowych - wszystko zależy od konstrukcji danej "struktury". Należy się więc spodziewać, że w kolejnych latach rynek lokat strukturyzowanych również w Polsce będzie rozwijał.
 • Ile stracę zrywając lokatę strukturyzowaną ? +

  Znacząca część kapitału z lokaty strukturyzowanej inwestowana jest w bezpieczne instrumenty (np. obligacje czy lokaty bankowe), które pracują na gwarancję kapitału zawartą w konstrukcji lokaty. Proces ten wymaga czasu i dlatego lokaty tworzone są na kilka lat. Przy wcześniejszym wycofaniu pieniędzy z produktu strukturyzowanego nie mamy gwarancji co do wartości środków zgromadzonych w "części bezpiecznej", gdyż wszystko zależy od sytuacji rynkowej w jakiej będziemy chcieli zerwać lokatę. Dodatkowo może zostać naliczona opłata za wcześniejsze zerwanie lokaty. Nie ma też mowy o otrzymaniu zysków z części inwestycyjnej.
 • 1

Nie uzyskałeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Prosimy o kontakt - telefoniczny, poprzez email lub osobisty!

Kontakt