OszczędzanieSpełnij w przyszłości swoją pasję

 

Jak zrealizować swoje plany nie dysponując wymaganym kapitałem? Jak uzbierać na spokojną emeryturę, wykształcenie dzieci czy nowe mieszkanie?


Spadek kwoty kredytu - wzrost oszczędności
Różnice

UWAGA: Oszczędzanie regularne to klucz do spełnienia marzeń czy ambitnych planów finansowych w przyszłości. Może to być sposób na kupno nowego samochodu, mieszkania, podróż, czy zabezpieczenie na emeryturę. W osiągnięciu tych celów pomocne mogą być Celowe Plany Oszczędnościowe (CPO) Jednym z nich oferowanych przez MAXSIM jest CPO Legg Mason. Celowe Plany Oszczędnościowe działają na zasadzie skarbonki. Oszczędzający inwestuje swoje pieniądze w fundusze inwestycyjne o wybranym poziomie ryzyka.

IKE / IKZE:

Emerytura z obowiązkowej części systemu emerytalnego (ZUS i OFE) może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich wydatków, zaspokojenie potrzeb, do których przywykliśmy oraz na realizację planów. Aby uniknąć gorzkiego rozczarowania, sprawę trzeba wziąć we własne ręce i… samodzielnie odkładać. Obecnie na rynku istnieje kilka rozwiązań finansowych, które pomagają w realizacji tej strategii, a przy okazji niosą ze sobą różnorodne korzyści dla oszczędzającego. Są to: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).


Indywidualne Konto Emerytalne to synonim:

 1. OSZCZĘDNOŚCI, gdyż umożliwia Ci oszczędzanie pieniędzy na dodatkową, prywatną emeryturę. W przypadku wypłaty środków po uzyskaniu uprawnień do wypłaty, osiągnięte ewentualne zyski są wolne od podatku od dochodów (zysków) kapitałowych. W IKE z Legg Mason nie ma opłat manipulacyjnych przy kolejnych dopłatach. Nie płacisz też za prowadzenie konta!
 2. ELASTYCZNOŚCI, gdyż do Ciebie należy decyzja kiedy, jak często i jak wiele pieniędzy dopłacasz. Co więcej, możesz dokonywać zmian strategii inwestycyjnej, czy podziału środków między fundusze.
 3. SPOKOJU I BEZPIECZEŃSTWA, gdyż zabezpieczasz siebie i swoich bliskich na przyszłość.
 4. SWOBODY, gdyż w każdej chwili masz dostęp do środków, możesz wycofać część lub całość zgromadzonej sumy kiedy chcesz.

Każdy oszczędzający co rok może maksymalnie wpłacić na Indywidualne Konto Emerytalne określoną kwotę.

W ramach IKE oferowanego przez MAXSIM środki wpłacane na rachunek inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy z renomowanej oferty Legg Mason TFI.

IKE z Legg Mason umożliwia obranie jednej z dwóch strategii inwestycyjnych: indywidualnej bądź modelowej. Wybierając strategię indywidualną, oszczędzający sam decyduje w jakiego rodzaju fundusz, bądź fundusze jego pieniądze będą lokowane. Innymi słowy to oszczędzający buduje swój portfel inwestycyjny lokując całość wpłat w jeden lub kilka różnych fundusz.

IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to specjalny rejestr np. w funduszu inwestycyjnym, który umożliwia odkładanie środków pieniężnych z przeznaczeniem na cel emerytalny. Przy okazji kumulowania środków na IKZE oszczędzający może korzystać z istotnego przywileju ulgi podatkowej.

Warunkiem założenia konta jest osiąganie dochodu objętego ubezpieczeniem emerytalnym, np. umowa o pracę. Wysokość pierwszej wpłaty wynosi min. 500 zł, kolejnych - min. 100 zł.


image

3 X ULGA

 • Ulga w podatku dochodowym oszczędzający może odliczyć wpłaty na IKZE w danym roku od podstawy opodatkowania
 • Ulga w podatku od dochodów kapitałowych- w przypadku wypłaty środków po ukończeniu 65 lat, ewentualne zyski uzyskane w trakcie oszczędzania nie podlegają podatkowi od dochodów kapitałowych
 • Ulga na „jesieni życia” oszczędzający zabezpiecza przyszłość swoją i swoich bliskich


3 X KORZYŚCI

 • Elastyczność - masz dostęp do środków w każdej chwili, a dopłat do konta dokonywać możesz w dowolnym momencie
 • Przejrzystość - dostęp do aktualnej informacji o stanie konta 24h przez 7 dni w tygodniu
 • Swoboda - masz możliwość dokonywania zmian strategii inwestycyjnej, struktury środków oraz podziału wpłat w fundusze

 • 3 X ZERO

  • 0 zł za dopłaty
  • 0 zł za wypłaty i zwrot
  • 0 zł za zmiany podziału wpłat w fundusze (8 razy w roku), struktury zgromadzonych środków w ramach strategii indywidualnej (4 razy w roku), strategii inwestycyjnej (2 razy w roku)

  MAXSIM ma w swojej ofercie renomowane rozwiązania przygotowane przez Legg Mason TFI


  Warto już dziś rozważyć samodzielne oszczędzanie na emeryturę. Zbyt długie zwlekanie z podjęciem tej decyzji lub jej uniknięcie może w przyszłości słono kosztować. Już dziś zacznij dbać o swoją przyszłość oszczędzając. To się opłaca!

  Dlaczego powinieneś wybrać MAXSIM?

  Jesteśmy najlepsi!

  Potwierdzają to nasze wyniki sprzedażowe. Klientów pozyskujemy głównie z polecenia i rekomendacji, bez reklamy. Rekomendacje zadowolonych klientów to gwarancja, że postępujemy uczciwie, a przy wyborze oferty dla klienta nie kierujemy się potencjalną korzyścią materialną.

  Kontakt

  Nie zwlekaj!

  Umów się ze specjalistą i wybierz najkorzystniejszą ofertę

  Szczegóły