Program MDMZbuduj z nami swoje cztery kąty

 

Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi realizowany we współpracy z MTBiGM.UWAGA: Znalezienie odpowiedniego kredytu nie jest sprawą prostą. Na rynku działa bardzo wiele instytucji finansujących nasze potrzeby mieszkaniowe, oferujących pożyczki gotówkowe lub zachęcających do zadłużenia się na inny cel. Rolą niezależnego specjalisty jest porównanie ofert, wskazanie zalet i wad poszczególnych produktów, oraz pomoc w wyborze i wynegocjowaniu najkorzystniejszej oferty.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
 • nabycie udziału w nieruchomości

Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się do:

 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 • zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania).


Na zakup jakiej nieruchomości można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego?

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone w odniesieniu do mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

 • 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego,
 • 85 m² dla lokalu mieszkalnego i 110 m² dla domu jednorodzinnego - w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

image

Dodatkowi współkredytobiorcy:

Jako współkredytobiorca (ale nie współwłaściciel nieruchomości) mogą przystąpić do kredytu osoby zaliczanie do poniższych grup:

 • zstępni (dzieci, wnuki, itp.)
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, itp.)
 • rodzeństwo,
 • małżonkowie rodzeństwa,
 • ojczym, macocha,
 • teściowie nabywcy.

ZMIANY W PROGRAMIE MDM - ROK 2015

Informujemy że od 1 września 2015r. weszły w życie zmiany w Programie Mieszkanie dla Młodych poszerzające dostęp do programu. Zmiany te pozwalają nabyć mieszkanie zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Zmiany umożliwiają uzyskać wyższe niż dotychczas dofinansowanie.

Najważniejsze zmiany w Programie MDM:
 • do programu kwalifikować się będą oprócz mieszkań z rynku pierwotnego również mieszkania z rynku wtórnego, lokale spółdzielcze oraz domy
 • dofinansowanie wyniesie w zależności od liczby wychowanych dzieci:
 • małżeństwo bez dzieci lub osoba samotna bez dzieci (tzw. singiel) może otrzymać 10%,
 • małżeństwo lub osoba samotna z jednym dzieckiem 15%,
 • małżeństwo lub osoba samotna z dwójką dzieci 20%,
 • małżeństwo lub osoba samotna z trójką dzieci 30%.
W trzecim kwartale 2015r. maksymalne kwoty dofinansowania wyglądają następująco: Miasto Gdańsk:
 • Małżeństwo lub osoba samotna bez dzieci - 23.792,50 zł
 • Małżeństwo lub osoba samotna z 1 dzieckiem - 35.688,75 zł
 • Małżeństwo lub osoba samotna z 2 dzieci - 47.585,00 zł
 • Małżeństwo lub osoba samotna z 3 dzieci i więcej - 92.790,75 zł
Gminy sąsiadujące z Gdańskiem np. gmina Żukowo:
 • Małżeństwo lub osoba samotna bez dzieci - 22.225,00 zł
 • Małżeństwo lub osoba samotna z 1 dzieckiem - 33.337,50 zł
 • Małżeństwo lub osoba samotna z 2 dzieci - 44.450,00 zł
 • Małżeństwo lub osoba samotna z 3 dzieci i więcej - 86.667,50 zł
Pozostałe miejscowości w województwie pomorskim np. gm. Kartuzy, Sierakowice:
 • Małżeństwo lub osoba samotna bez dzieci - 20.657,50 zł
 • Małżeństwo lub osoba samotna z 1 dzieckiem - 30.986,25 zł
 • Małżeństwo lub osoba samotna z 2 dzieci - 41.315,00 zł
 • Małżeństwo lub osoba samotna z 3 dzieci i więcej - 80.564,25 zł

W przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci do ustalenia wysokości dofinansowania przyjmowane będzie 65 m2 powierzchni nieruchomości. Zniesione zostały ograniczenia wieku osób chcących skorzystać z programu. Dofinansowanie dostępne jest również dla osób posiadających już dom lub mieszkanie (szczegóły u naszego specjalisty). Dodatkowo klient może otrzymać kolejne wsparcie, w postaci spłaty 5%, jeśli mieszkając w zakupionej nieruchomości, w przeciągu 5 lat urodzi dziecko i kwota ta wyniesie od 10.328,75 zł do 15.465,13 zł.

W każdym kwartale roku dopłaty będą kształtować się na innym poziomie, jednak różnice będą minimalne (szczegóły u naszego specjalisty)

Wygrywamy doświadczeniem

Klienci MAXSIM mają do dyspozycji pełną gamę produktów finansowych: kredyty hipoteczne, produkty inwestycyjne, plany oszczędnościowe, produkty ubezpieczeniowe. Firma Maxsim współpracuje z 28 najlepszymi bankami na rynku, dzięki czemu każdy Klient znajdzie tu bezpłatną ofertę kredytową dostosowaną do jego osobistych wymagań. Spacjaliści finansowi – zapewniając Klientom maksymalny komfort oraz kompleksową obsługę transakcji – pomagają w szybkim i optymalnym sfinansowaniu nieruchomości.

Misją MAXSIM - Leszek Mielewczyk jest niezależny wybór najlepszej oferty z szerokiej palety produktów finansowych, z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb i oczekiwań Klienta. Tworzymy nowe rozwiązania i standardy, aby nasze długoletnie doświadczenie wykorzystane zostało w celu podniesienia jakości funkcjonowania całej branży.

Szczegóły

Nie zwlekaj!

Umów się ze specjalistą i wybierz najkorzystniejszą ofertę

Szczegóły