InwestycjeZbuduj z nami swoje marzenia

 

Efektywne pomnażanie kapitału, dostęp do wielu rynków. Zarabianie niezależnie od rynkowej koniunktury. Proponujemy indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta.


Skuteczność inwestowania
Wpłaty i zyski

UWAGA: Pieniądze wpłacane przez nas do funduszu przeliczane są na tzw. jednostki uczestnictwa i stanowią tytuł prawny do partycypacji w dochodach wypracowywanych przez fundusz.

Nie każdy z nas dysponuje odpowiednią wiedzą lub czasem, by samodzielnie inwestować środki finansowe na rynku kapitałowym.

 • oferujemy indywidualne portfele inwestycyjne
 • bezpłatna pomoc Specjalisty Finansowego w trakcie trwania inwestycji
 • dostęp do funduszy otwartych i zamkniętych
 • fundusze z całego świata
 • efektywne i bezpieczne pomnażanie kapitału
 • zróżnicowane strategie inwestycyjne

Działalność funduszy inwestycyjnych regulowana jest przez liczne przepisy prawne i podlega nadzorowi odpowiednich organów.

Ze względu na rodzaj aktywów, w jaki fundusz inwestuje powierzone środki, możemy podzielić je na:

 • fundusze rynku pieniężnego
 • fundusze obligacji (dłużne)
 • fundusze stabilnego wzrostu
 • fundusze zrównoważone
 • fundusze akcji
 • fundusze rynku nieruchomości
 • fundusze hedgingowe

Lokaty bankowe

Przez lata był to jeden z podstawowych sposobów oszczędzania naszych obywateli. Charakteryzują się stałym oprocentowaniem, ustalaniem w momencie otwarcia lokaty, bez możliwości zmiany w dalszym czasie. Lokaty, które oferujemy można założyć na:

 • miesiąc,
 • kwartał,pół roku,rok,półtora roku,dwa lata.

image

Oprocentowanie może być liczone w sposób:

 • standardowy, zysk wypacany jest wraz z zakończeniem terminu lokaty
 • z dzienną kapitalizacją, zysk doliczany jest każdego dnia do kapitału zainwestowanego w lokatę powiększając kwotę, która jest zainwestowana.

Obligacje

Rynek obligacji jest rynkiem bardzo rozwiniętym. Oferując najwyższą płynność inwestycji i dostęp do emitentów nieobecnych często na rynku kapitałowym, obligacje są bardzo ciekawą alternatywą wobec inwestycji w akcje. Inny profil ryzyka inwestycyjnego, jak i stałe wysokie odsetki (przewyższające odsetki od lokat bankowych) zachęciły wielu inwestorów do tej formy pomnażania kapitału. Głównie skupiamy się w tym wypadku na obligacjach przedsiębiorstw, gdyż one cechują się najwyższą rentownością w skali roku ok. 7%-15%.


Lokaty bankowe i obligacje to najbardziej bezpieczny sposób inwestowania, może dlatego preferuje je największa liczba Polaków.

Dlaczego powinieneś wybrać MAXSIM?

Jesteśmy najlepsi!

Potwierdzają to nasze wyniki sprzedażowe. Klientów pozyskujemy głównie z polecenia i rekomendacji, bez reklamy. Rekomendacje zadowolonych klientów to gwarancja, że postępujemy uczciwie, a przy wyborze oferty dla klienta nie kierujemy się potencjalną korzyścią materialną.

Kontakt

Nie zwlekaj!

Umów się ze specjalistą i wybierz najkorzystniejszą ofertę

Szczegóły